Để đăng ký

Will make the design for YouTube channel

Занимаюсь монтажом видео на протяжении трех лет. Знаю как работать с Зеленым Экраном, цветокоррекцией.
Голливудские спецэффекты не делаю, но умею обрезать, вырезать ненужный материал, вставлять музыку и т. д.

Đánh giá
Kỹ năng Chỉnh sửa Video,
Chỉnh màu sắc
Ngôn ngữ Nga,
Tiếng anh
Bán thông qua các dịch vụ 0
Từ Nga, Novosibirsk
Trung bình phản ứng thời gian 1 giờ
Xem nữa
So sánh gói
$4
Hat YouTube
Mô tả
Will make a beautiful hat (clearance) your YouTube channel in 2560x1440 resolution.
Bao gồm những gì?
Cap
-1 option
Những gì được loại trừ?
The selection of font. (option cost 50p.)
Trên Dịch Vụ Này

Will make a beautiful hat (clearance) your YouTube channel in 2560x1440 resolution.

All you have to do is below:

All you need:

1. Background (or what you want to see in the background).

2. The name of the channel.

3. If you want a specific font, you can specify. If not, I'll find myself (option cost 100 rubles).

Địa chỉ
Địa chỉ : Ploshchad' Lenina, 144, Novosibirsk, Novosibirskaya oblast', Nga

Hat YouTube

Will make a beautiful hat (clearance) your YouTube channel in 2560x1440 resolution.

Bao gồm những gì?

Cap
-1 option

Những gì được loại trừ?

The selection of font. (option cost 50p.)

Chạy thời gian
1 ngày
Đánh giá
Tôi ở đây nếu anh cần tôi
Victoria