Để đăng ký

My name is Michael. I provide a whole home services. We specialized on cleaning, repairing, services contractions.

Đánh giá
Kỹ năng Sửa chữa căn hộ,
Sửa chữa
Ngôn ngữ Tiếng anh,
Tiếng tây ban nha
Bán thông qua các dịch vụ 0
Từ USA
Trung bình phản ứng thời gian 1 giờ
Xem nữa
So sánh gói
$150
Plumbing
Mô tả
repair pipes
Bao gồm những gì?
labor and clean up
Những gì được loại trừ?
Materials
Trên Dịch Vụ Này

repairs

Plumbing

repair pipes

Bao gồm những gì?

labor and clean up

Những gì được loại trừ?

Materials

Chạy thời gian
1 ngày
Đánh giá
Tôi ở đây nếu anh cần tôi
Victoria