Để đăng ký

Make 3D Intro for YouTube

I'm doing intros for Youtube. And that's all)

Đánh giá
Kỹ năng 3D
Ngôn ngữ Nga,
Ucraina,
Tiếng anh
Bán thông qua các dịch vụ 0
Từ Ukraine, Kiev
Trung bình phản ứng thời gian 1 giờ
Xem nữa
So sánh gói
$5
Create 3D intros for YouTube
Mô tả
Will quickly and qualitatively
Bao gồm những gì?
3D Intro with the name of the channel that is suitable to him music
Những gì được loại trừ?
Very complex Intro
Trên Dịch Vụ Này

Will make Intro for YouTube in 3-5 hours. You can choose the resolution (video quality) and the number of frames per second (FPS). When ordering, I can send screenshots of the preliminary work. The product includes 3D Intro with channel name and music appropriate to it. Contact us!

Thêm thông tin
Các thành phố: Kiev
Create 3D intros for YouTube

Will quickly and qualitatively

Bao gồm những gì?

3D Intro with the name of the channel that is suitable to him music

Những gì được loại trừ?

Very complex Intro

Chạy thời gian
1 ngày
Đánh giá
Tôi ở đây nếu anh cần tôi
Victoria