Зареєструватися

Політика конфіденційності uJobs

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Біржа з продажу товарів і послуг ЮДЖОБС (uJobs.me), розміщена на доменному імені www.ujobs.me, може отримати про Користувача під час використання сайту, програм та продуктів Біржі uJobs.

1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг uJobs.me (далі – Адміністрація сайту)» – співробітники, уповноважені на управління сайтом, що діють від імені ТОВ «ЮДЖОБС», організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується безпосередньо або непрямо певної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов'язкова умова для дотримання Оператором або іншими особами, що отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт Біржі з продажу Товарів і Послуг.

1.1.6. «Cookies» – невеликий фрагмент даних, що надсилається веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» – унікальна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг.

2.3. Дана Політика конфіденційності стосується лише сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг uJobs.me. Біржа з продажу Товарів і Послуг не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланням, доступним на uJobs.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірності персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

3. Предмет Політики Конфіденційності

3.1. Діюча Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті Біржі з продажу Товарів і Послуг uJobs.me в розділі «Налаштування» і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. Ім'я користувача;

3.2.2. Контактний телефон Користувача;

3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. Адреса доставки Послуги;

3.2.5. Місце проживання Користувача.

3.3. Біржа з продажу Товарів і Послуг захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи ( "піксель"):

  • IP адреса;
  • інформація з cookies;
  • інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
  • час доступу;
  • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
  • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може стати причиною обмеження доступу до сторінок сайту Біржі, що вимагають авторизації.

3.3.2. Біржа здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення та вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Мета Збору Персональної Інформації Користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Біржі з продажу Товарів і Послуг, з метою оформлення замовлення і (або) укладення онлайн-угоди про надання послуги дистанційним способом через сайт uJobs.me.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Біржі з продажу Товарів і Послуг.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту uJobs, надання послуг, обробку запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для покращення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти особистих даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на формування облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувачеві Сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заборони платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту Біржі з продажу Товарів і Послуг.

4.1.10. Надання Користувачеві, з його згоди, даних щодо оновленя стану послуг та замовлень, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Біржі або від імені партнерів Біржі з продажу Товарів і Послуг.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві до сайтів або сервісів-партнерів Біржі з продажу Товарів і Послуг з метою отримання послуг, продуктів та оновлень.

5. Способи Й Терміни, що стосуються Обробки Персональної Інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із застосуванням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, Виконавцю послуг, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, лише з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Біржі з продажу Товарів і Послуг uJobs.me, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади Російської Федерації тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

5.4. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, зумовлених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

6. Зобов'язання сторін

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом Біржі з продажу Товарів і Послуг.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, що зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних відповідного Користувача – з моменту звернення, запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки Користувача, спричинені неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була розголошена третью стороною до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

8. Вирішення суперечок

8.1. До моменту звернення в суд з позовом (у наслідку суперечок, що можуть виникнути між Користувачем Біржі з продажу Товарів і Послуг та Адміністрацією сайту), обов'язковим є надсилання претензії (письмового звернення про добровільне врегулювання конфлікту).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання документа письмово повідомляє автора претензії про результати розгляду заяви.

8.3. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

8.4. На Політику конфіденційності та відносини між Користувачем і Адміністрацією сайту розповсюджуються норми чинного законодавства Російської Федерації.

9. Додаткові Умови

9.1. Адміністрація сайту має право змінювати діючу Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Біржі з продажу Товарів і Послуг, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання щодо умов Політики конфіденційності слід надсилати поштою support@ujobs.me

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою www.ujobs.me

Я тут, если что
Вікторія