ต้องลงทะเบียน

Required software tester and translator for Chinese language

Отдел по работе с клиентами

ระดับความชื่นชอบ
ภาษา จีน,
สอนภาษาสเปน,
ภาษาอังกฤษ,
ชาวยูเครน,
ภาษาจอร์เจีย name
ขายผ่านทางบริการ 0
จาก ยูเครน, Donetsk
โดยเฉลี่ยแล้วเวลาตอบสนอง 1ชั่วโมง
มุมมองที่ชัดเจนขึ้น
เรื่องนี้กันสั่ง

Hello. I'm looking for tester and translator for the website UJOBS. It is desirable living in China, understanding the Chinese mentality, Chinese origin. It is necessary that You can give recommendations what should be changed on the website.

Requirements.

Freelancer should be versed in creating websites and was able to say, do UJOBS portal for Chinese users.

Also vital — basic knowledge of English for ease of communication.

The task of the expert: to test the website, make recommendations to correct errors in the translations into the Chinese language.

Now you can see the text created by Google

We will work in the document, like this https://goo.gl/нмКркВ

You should be able to handle online documents.

Submit their application. Consider the option of providing PRO-rate on our Exchange for the sale of goods and services. Will give You good recommendations.

Sincerely,

Victoria Romanova

การพิจารณาเรื่องนี้คนซื้อ(4)
ฉันอยู่ที่นี่ถ้าหากคุณต้องการฉัน
วิคตอเรีย