ต้องลงทะเบียน

Make a total design rebranding for the site dealbloker.ru

ระดับความชื่นชอบ
ขายผ่านทางบริการ 0
โดยเฉลี่ยแล้วเวลาตอบสนอง 1ชั่วโมง
มุมมองที่ชัดเจนขึ้น
เรื่องนี้กันสั่ง

Before you propose your candidacy, view all the pages and find a unique competitive advantage.

You will need to change everything completely:

- fundamentally the whole architecture

- rewrite all content (rewrite)

- absolutely all icons and icons

-all the links and relink

-audio and video re-record it

- suggest what to do with the news

- the whole product line add more value and benefits to the buyer

- call to action add motivation and more strong decisions

The budget and terms are discussed individually for each specific proposal. Without explanation of what, how and why to change - the cost is not discussed.

I will be glad to constructive criticism and ready to consider the most revolutionary ideas!

รายการบริการที่ต้องเริ่มต้นที่20-12-2018

บริการจะต้องเตรียมไว้ให้กั04-01-2019

ราคา: มีไว้ให้ต่อรอง
การตรวจทาน
ฉันอยู่ที่นี่ถ้าหากคุณต้องการฉัน
วิคตอเรีย