ต้องลงทะเบียน

Bachelor:
Spbgutd
The graphic design Institute, graphic design in multimedia
• Knowledge of programs: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Indesign, Adobe Lightroom, Anime Studio Pro, 3dMax;

ระดับความชื่นชอบ
ทักษะ ออกแบบโลโก้
ภาษา ภาษาอังกฤษ
ขายผ่านทางบริการ 0
จาก รัสเซีย, นักบุญลังรอการพิจารณาพ้น
โดยเฉลี่ยแล้วเวลาตอบสนอง 1ชั่วโมง
มุมมองที่ชัดเจนขึ้น
เปรียบเทียบกับรอยแทน
$50
Animation logo
รายละเอียด
Creation of animated logo
บนบริการนี้

Development motion animation in AfterEffect

รายละเอียดเพิ่มเติม@label
เมืองนี้: นักบุญลังรอการพิจารณาพ้น
Animation logo

Creation of animated logo

วิ่งเวลา
5วัน
การตรวจทาน
ฉันอยู่ที่นี่ถ้าหากคุณต้องการฉัน
วิคตอเรีย