რეგისტრაცია

უსაფრთხო გარიგება

უსაფრთხო გარიგება მხარეებს შორის გარიგების შესრულების ფინანსური გარანტიაა. უსაფრთხო ტრანზაქცია უზრუნველყოფს მყიდველს, რომ იგი არ დაკარგავს ფულს და მიიღებს საქონლის ან მომსახურების მიწოდებას, ხოლო გამყიდველი - გარანტია, რომ მიიღოთ გადახდის საშუალება გარიგების პირობების შესრულებისას.

უსაფრთხო გარიგება
მომხმარებელი ირჩევს სასურველ სერვისი და ხდის გადახდის ნახვა uJobs.ჩემთვის.
უსაფრთხო გარიგება
კონტრაქტორი ასრულებს მოთხოვნილი ოპერაცია და უზრუნველყოფს დადასტურებას.
უსაფრთხო გარიგება
კლიენტი ადასტურებს, იღებს სამუშაოს, და uJobs.მე გზავნილები ფული კონტრაქტორი.
მე აქ ვარ, თუ თქვენ გჭირდებათ მომეცით
ვიქტორია