Εγγραφείτε

Создание одностраничника

I am a designer, can help in creating logos and business cards, registration of groups Vkontakte, etc.;
Also create odnostranichnikov in the codes or on the platforms LP;

Βαθμολογία
Γλώσσες Αγγλικά
Πωλούνται μέσω της υπηρεσίας 0
Από Ελλάδα, Νίκαια
Ο μέσος χρόνος απάντησης 1 ώρα
Δείτε περισσότερα
Συγκρίνετε τα πακέτα
$95
Создание сайта в кодах.
Περιγραφή
- HTML + CSS + Php + JS (Адаптация)
Τι περιλαμβάνει;
- Веб-дизайн
- Верстка
- Адаптация
- Домен и хост
Τι εξαιρείται;
- Магазин
Σχετικά Με Αυτήν Την Υπηρεσία

Создаю одностраничные сайты в кодах или на платформах по желанию заказчика.

Περισσότερες πληροφορίες
Πόλη: Νίκαια
Создание сайта в кодах.

- HTML + CSS + Php + JS (Адаптация)

Τι περιλαμβάνει;

- Веб-дизайн
- Верстка
- Адаптация
- Домен и хост

Τι εξαιρείται;

- Магазин

Χρονική ανοχή
4 μέρες
Συχνές ερωτήσεις
Κριτικές
Είμαι εδώ, αν
Victoria