Εγγραφείτε

Разработка дизайн макета | визитная карточка

Здравствуйте, я Архитектор-дизайнер с опытом работы более 2 лет. Выполняю задачи разной сложности. Буду рада Вам помочь.

Βαθμολογία
Εκπαίδευση London metropolitan university,
Московский Архитектурный институт (государственная академия)
Γλώσσες Ελληνικά
Πωλούνται μέσω της υπηρεσίας 0
Από Ελλάδα, Μόσχα
Ο μέσος χρόνος απάντησης 1 ώρα
Δείτε περισσότερα
Συγκρίνετε τα πακέτα
$8
ДИЗАЙН
$20
ДИЗАЙН
$40
ДИЗАЙН
Περιγραφή
время выполнения | 2 - 3 дня.
время выполнения | 3 - 5 дней.
время выполнения | 1-2 дня.

Τι περιλαμβάνει;
Качественный индивидуальный дизайн с учетом Ваших пожеланий | Предоставление первоначального макета | Разработка 2-3 вариантов.
Качественный индивидуальный дизайн с учетом Ваших пожеланий | Предоставление первоначального макета | Разработка 2-3 вариантов | Доработка выбранного варианта.
Качественный индивидуальный дизайн с учетом Ваших пожеланий | Предоставление первоначального макета | Разработка 2-3 вариантов | Доработка выбранного варианта.
Σχετικά Με Αυτήν Την Υπηρεσία

Разработка индивидуального дизайна визитки:

1. Описание задачи, с примерами.

2. Определение сроков изготовления/сдачи.

3. Поиск идеи.

4. Отправка 2-3 эскизов.

5. Согласование одного варианта. При необходимости — доработка.

6. Отправка итогового варианта. Согласование.

7. Отправка конечных файлов, готовых к печати (вектор, psd, pdf, tiff)

Περισσότερες πληροφορίες
Πόλη: Μόσχα
ДИЗАЙН

время выполнения | 2 - 3 дня.

Τι περιλαμβάνει;

Качественный индивидуальный дизайн с учетом Ваших пожеланий | Предоставление первоначального макета | Разработка 2-3 вариантов.

Χρονική ανοχή
3 μέρες
ДИЗАЙН

время выполнения | 3 - 5 дней.

Τι περιλαμβάνει;

Качественный индивидуальный дизайн с учетом Ваших пожеланий | Предоставление первоначального макета | Разработка 2-3 вариантов | Доработка выбранного варианта.

Χρονική ανοχή
3 μέρες
ДИЗАЙН

время выполнения | 1-2 дня.

Τι περιλαμβάνει;

Качественный индивидуальный дизайн с учетом Ваших пожеланий | Предоставление первоначального макета | Разработка 2-3 вариантов | Доработка выбранного варианта.

Χρονική ανοχή
3 μέρες
Κριτικές
Είμαι εδώ, αν
Victoria