Εγγραφείτε

My name is Michael. I provide a whole home services. We specialized on cleaning, repairing, services contractions.

Βαθμολογία
Δεξιότητες Επισκευή διαμερισμάτων,
Επισκευή
Γλώσσες Αγγλικά,
Ισπανικά
Πωλούνται μέσω της υπηρεσίας 0
Από ΗΠΑ
Ο μέσος χρόνος απάντησης 1 ώρα
Δείτε περισσότερα
Συγκρίνετε τα πακέτα
$150
Plumbing
Περιγραφή
repair pipes
Τι περιλαμβάνει;
labor and clean up
Τι εξαιρείται;
Materials
Σχετικά Με Αυτήν Την Υπηρεσία
Plumbing

repair pipes

Τι περιλαμβάνει;

labor and clean up

Τι εξαιρείται;

Materials

Χρονική ανοχή
1 ημέρα
Κριτικές
Είμαι εδώ, αν
Victoria