Εγγραφείτε

Make a total design rebranding for the site dealbloker.ru

Βαθμολογία
Πωλούνται μέσω της υπηρεσίας 0
Ο μέσος χρόνος απάντησης 1 ώρα
Δείτε περισσότερα
Γι ' αυτό την παραγγελία

Before you propose your candidacy, view all the pages and find a unique competitive advantage.

You will need to change everything completely:

- fundamentally the whole architecture

- rewrite all content (rewrite)

- absolutely all icons and icons

-all the links and relink

-audio and video re-record it

- suggest what to do with the news

- the whole product line add more value and benefits to the buyer

- call to action add motivation and more strong decisions

The budget and terms are discussed individually for each specific proposal. Without explanation of what, how and why to change - the cost is not discussed.

I will be glad to constructive criticism and ready to consider the most revolutionary ideas!

Η παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να ξεκινήσει 20-12-2018

Η υπηρεσία πρέπει να δοθεί πριν από 04-01-2019

Τιμή: συζητήσιμη
Κριτικές
Είμαι εδώ, αν
Victoria