Εγγραφείτε
Ο συμμετέχων με την 3 Ιουλ 2018
Ο μέσος χρόνος απάντησης 1 ώρα
Η τελευταία παράδοση περίπου 7 ώρες
Περιγραφή

We have such programs as Adobe Photoshop, Audition, Adobe Illustrator, Premiere Pro, After Effects,Lightroom, Cinema4D, Fruity loops.
We specialize in creating graphics from scratch or on sketches, processing photos from any events, as well as on video editing, special effects, motion design.

Γλώσσες
Ελληνικά
- Μητρική
Αγγλικά
- Το βασικό
Δεξιότητες
  • Видеомонтаж
  • Επεξεργασία φωτογραφιών
  • Ρετουσάρισμα φωτογραφιών
  • 3D προσομοίωση
  • Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας
Προσφορά υπηρεσιών από το χρήστη Артём
Είμαι εδώ, αν
Victoria